The Journey Begins

Thanks for joining me!

Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton

post

2 thoughts on “The Journey Begins

  1. Wedi mwynhau darllen dy blog.tryst clywed dy fod wedi colli Shaun ond oedd blynyddoedd gafoch gyda’ch gilydd yn rhai hapus,ac wyt wedi cael step daughter,sori glywed dy fod yn cael priblem gyda dolur ar dy gefn, ofn bod hwn yn broblem wrth fynd yn hun, cafodd John yn ry’n broblem ddwy waith a mi gafodd reconstrutive a skin gratf yn ysbyty whiston Lerpwl,uned yn arbenigo , fyddai werth i ti drio gweld rhywun yn Whiston,trwbl gyda’r bowel gafodd John pan fu farw am fod ddim teiml boen ddaru ddim deall bod dim yn bod nes ir kidney stopio gwethio cafodd scan ac oedd y caecum wedi ruptrio cafodd emergency surgery ond oedd dim alle gneud oedd ei fol yn llawn adhesion hefyd,iedden yn meddwl am fod shunt yn dranio csf ar hyd i oes wedi achosi adhesion bu farwmewn dau ddiwrnod, tri diwrnod cynt oedd yn dreifio car, cadw mewn cysylltiad,a cadw’n saff,cofion anwyl iawn am Mam a Dad xx

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s